Estlex_logo

Estlex OÜ eesmärk on abistada õigusala asjatundjat tema kutse- ja majandustegevuses. 1990-datel vabastas ESTLEX juristid vajadusest kleepida muudatuste tekste õigusakti algtekstile. 2000-datel tegi ESTLEX kohtupraktika õigusaktiga seostatult kättesaadavaks. Pingutame ka tulevikus, et teha õigusala asjatundjatele lihtsalt ja usaldusväärselt kättesaadavaks terviklik, süsteemne ja ajakohane õigusteave.


Riigikohtu uudised+

Riigikohtu lahendid+

Riigihanked+

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud+

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud+

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud+

Presidendi otsused+

Õiguskantsleri seisukohad+

Andmekaitse inspektsiooni pressiteated+

Riigikontrolli auditiaruanded+

Riigi Teatajas ilmumas ja ilmunud+

Juridica 2019/10
02.01.2020

Ilmunud on uus Juridica. Artiklitega saab tutvuda siin.

Head uut aastat!
02.01.2020
RiTo nr 40
23.12.2019

Ilmunud on Riigikogu Toimetiste uus number. Uus number keskendub Eesti teadusele. Rohkem saab lugeda siit.

Juridica 2019/9
23.12.2019

Ilmunud on uus Juridica. Artiklitega saab tutvuda siin.

Juridica 2019/8
09.12.2019

Ilmunud on uus Juridica. Artiklitega saab tutvuda siin.

Meretöö seadus / Закон о труде в морском судоходстве
25.11.2019

Andmebaasi on lisandunud Meretöö seaduse venekeelne tõlge.

В нашей базе можете ознакомиться с переводом Закона о труде в морском судоходстве (в актуальном состоянии).

Õiguskeel 4/2019
13.11.2019

Ilmunud on uus „Õiguskeel“. Uuest numbrist saab lugeda muinsuskaitseseaduse ajakohastamisest, valimisprogrammide keelest, elust koos krattidega jm. Artikleid saab lugeda siin.

Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus / Закон о привлечении работников на европейском уровне
01.11.2019

Andmebaasi on lisandunud Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse venekeelne tõlge.

В нашей базе можете ознакомиться с переводом Закона о привлечении работников на европейском уровне (в актуальном состоянии).linegif