ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1880, 26. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2019/317, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva algatuse raames tulemuslikkuse kava ja tasude süsteem, poolakeelset versiooni ( 1 ) 26.10.2021 16.11.2021 1880 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1880, 26. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2019/317, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva algatuse raames tulemuslikkuse kava ja tasude süsteem, poolakeelset versiooni ( 1 ) 26.10.2021 16.11.2021 1880 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni määrus (EL) 2021/1881, 26. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate imidaklopriidi jääkide piirnormidega ( 1 ) 26.10.2021 16.11.2021 1881 Euroopa Komisjon m
5 Komisjoni määrus (EL) 2021/1881, 26. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate imidaklopriidi jääkide piirnormidega ( 1 ) 26.10.2021 16.11.2021 1881 Euroopa Komisjon m
6 Nõusoleku andmine Riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks 26.10.2021 26.10.2021 RK o
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1874, 25. oktoober 2021, millega parandatakse määruse (EL) 2018/395 (milles sätestatakse üksiksasjalikud eeskirjad õhupallilendude ja õhupalli lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) ning rakendusmääruse (EL) 2018/1976 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad purilennukilendude ja purilennuki lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) saksakeelseid versioone 25.10.2021 15.11.2021 1874 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1874, 25. oktoober 2021, millega parandatakse määruse (EL) 2018/395 (milles sätestatakse üksiksasjalikud eeskirjad õhupallilendude ja õhupalli lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) ning rakendusmääruse (EL) 2018/1976 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad purilennukilendude ja purilennuki lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) saksakeelseid versioone 25.10.2021 15.11.2021 1874 Euroopa Komisjon m
9 Silvia Ulrike Sihveri kaebuse läbivaatamine 25.10.2021 25.10.2021 23 Valimiskom o
10 Hilleri Treisalti ja Anne Kiilaspää kaebuse läbivaatamine 25.10.2021 25.10.2021 24 Valimiskom o
11 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1878, 25. oktoober 2021, tippdomeeni .eu registri määramise kohta ( 1 ) 25.10.2021 27.10.2021 1878 Euroopa Komisjon o
12 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1878, 25. oktoober 2021, tippdomeeni .eu registri määramise kohta ( 1 ) 25.10.2021 27.10.2021 1878 Euroopa Komisjon o
13 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1872, 25. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7728 all)  ( 1 ) 25.10.2021 1872 Euroopa Komisjon o
14 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1872, 25. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7728 all)  ( 1 ) 25.10.2021 1872 Euroopa Komisjon o
15 Nõukogu otsus (EL) 2021/1882, 25. oktoober 2021, mis käsitleb Euroopa Arengufondi liikmete osamaksusid seoses 2021. aasta osamaksu kolmanda osaga 25.10.2021 27.10.2021 1882 Euroopa Nõukogu o
16 Nõukogu otsus (EL) 2021/1882, 25. oktoober 2021, mis käsitleb Euroopa Arengufondi liikmete osamaksusid seoses 2021. aasta osamaksu kolmanda osaga 25.10.2021 27.10.2021 1882 Euroopa Nõukogu o
17 Nõukogu määrus (EL) 2021/1863, 22. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud 22.10.2021 26.10.2021 1863 Euroopa Nõukogu m
18 Nõukogu määrus (EL) 2021/1863, 22. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud 22.10.2021 26.10.2021 1863 Euroopa Nõukogu m
19 Komisjoni määrus (EL) 2021/1864, 22. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokapi, metaflumisooni ja propineebi jääkide piirnormidega ( 1 ) 22.10.2021 14.11.2021 1864 Euroopa Komisjon m
20 Komisjoni määrus (EL) 2021/1864, 22. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokapi, metaflumisooni ja propineebi jääkide piirnormidega ( 1 ) 22.10.2021 14.11.2021 1864 Euroopa Komisjon m
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1865, 22. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2019/66 (millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta) prantsuskeelset versiooni 22.10.2021 14.11.2021 1865 Euroopa Komisjon m
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1865, 22. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2019/66 (millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta) prantsuskeelset versiooni 22.10.2021 14.11.2021 1865 Euroopa Komisjon m
23 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1866, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid 22.10.2021 26.10.2021 1866 Euroopa Nõukogu o
24 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1866, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid 22.10.2021 26.10.2021 1866 Euroopa Nõukogu o
25 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1867, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 22.10.2021 26.10.2021 1867 Euroopa Nõukogu o
26 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1867, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 22.10.2021 26.10.2021 1867 Euroopa Nõukogu o
27 Mart Kallase kaebuse läbivaatamine 22.10.2021 22.10.2021 25 Valimiskom o
28 Nõukogu otsus (EL) 2021/1875, 22. oktoober 2021, liidu nimel võetava seisukoha kohta Ühendkuningriigiga peetavatel iga-aastastel konsultatsioonidel, et leppida kokku lubatud kogupüük 22.10.2021 22.10.2021 1875 Euroopa Nõukogu o
29 Nõukogu otsus (EL) 2021/1875, 22. oktoober 2021, liidu nimel võetava seisukoha kohta Ühendkuningriigiga peetavatel iga-aastastel konsultatsioonidel, et leppida kokku lubatud kogupüük 22.10.2021 22.10.2021 1875 Euroopa Nõukogu o
30 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1877, 22. oktoober 2021, Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide (2021–2027) kaasamismeetmete raamistiku kohta ( 1 ) 22.10.2021 15.11.2021 1877 Euroopa Komisjon o
31 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1877, 22. oktoober 2021, Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide (2021–2027) kaasamismeetmete raamistiku kohta ( 1 ) 22.10.2021 15.11.2021 1877 Euroopa Komisjon o
32 Komisjoni otsus (EL) 2021/1870, 22. oktoober 2021, millega kehtestatakse kosmeetikatoodetele ja loomahooldustoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7500 all)  ( 1 ) 22.10.2021 1870 Euroopa Komisjon o
33 Komisjoni otsus (EL) 2021/1870, 22. oktoober 2021, millega kehtestatakse kosmeetikatoodetele ja loomahooldustoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7500 all)  ( 1 ) 22.10.2021 1870 Euroopa Komisjon o
34 Komisjoni otsus (EL) 2021/1871, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2014/312/EL, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2021)7514 all)  ( 1 ) 22.10.2021 1871 Euroopa Komisjon o
35 Komisjoni otsus (EL) 2021/1871, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2014/312/EL, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2021)7514 all)  ( 1 ) 22.10.2021 1871 Euroopa Komisjon o
36 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 21.10.2021 21.10.2021 364 VV k
37 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks 21.10.2021 21.10.2021 365 VV k
38 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1848, 21. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks võrdlusaluseks oleva euroala pankadevahelise üleööturu keskmise aastaintressimäära asendaja ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1848 Euroopa Komisjon m
39 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1848, 21. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks võrdlusaluseks oleva euroala pankadevahelise üleööturu keskmise aastaintressimäära asendaja ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1848 Euroopa Komisjon m
40 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1849, 21. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1849 Euroopa Komisjon m
41 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1849, 21. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone ( 1 ) 21.10.2021 11.11.2021 1849 Euroopa Komisjon m
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1850, 21. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 21.10.2021 23.10.2021 1850 Euroopa Komisjon m
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1850, 21. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 21.10.2021 23.10.2021 1850 Euroopa Komisjon m
44 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine 21.10.2021 26.10.2021 97 VV m
45 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus" muutmine 21.10.2021 26.10.2021 98 VV m
46 Komisjoni määrus (EL) 2021/1840, 20. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1840 Euroopa Komisjon m
47 Komisjoni määrus (EL) 2021/1840, 20. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1840 Euroopa Komisjon m
48 Komisjoni määrus (EL) 2021/1841, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 6-bensüüladeniini ja aminopüraliidi jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1841 Euroopa Komisjon m
49 Komisjoni määrus (EL) 2021/1841, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 6-bensüüladeniini ja aminopüraliidi jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1841 Euroopa Komisjon m
50 Komisjoni määrus (EL) 2021/1842, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega ( 1 ) 20.10.2021 10.11.2021 1842 Euroopa Komisjon m

avalikgif