ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine 19.10.2021 19.10.2021 RK o
3 Nõukogu määrus (EL) 2021/1819, 18. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis 18.10.2021 20.10.2021 1819 Euroopa Nõukogu m
4 Nõukogu määrus (EL) 2021/1819, 18. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis 18.10.2021 20.10.2021 1819 Euroopa Nõukogu m
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1820, 18. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks 18.10.2021 20.10.2021 1820 Euroopa Komisjon m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1820, 18. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks 18.10.2021 20.10.2021 1820 Euroopa Komisjon m
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1821, 18. oktoober 2021, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198 18.10.2021 20.10.2021 1821 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1821, 18. oktoober 2021, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198 18.10.2021 20.10.2021 1821 Euroopa Komisjon m
9 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1823, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 18.10.2021 20.10.2021 1823 Euroopa Nõukogu o
10 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1823, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 18.10.2021 20.10.2021 1823 Euroopa Nõukogu o
11 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1824, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1515, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC) 18.10.2021 18.10.2021 1824 Euroopa Nõukogu o
12 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1824, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1515, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC) 18.10.2021 18.10.2021 1824 Euroopa Nõukogu o
13 Nõukogu otsus (EL) 2021/1825, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid 18.10.2021 20.10.2021 1825 Euroopa Nõukogu o
14 Nõukogu otsus (EL) 2021/1825, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid 18.10.2021 20.10.2021 1825 Euroopa Nõukogu o
15 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1826, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis 18.10.2021 20.10.2021 1826 Euroopa Nõukogu o
16 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1826, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis 18.10.2021 20.10.2021 1826 Euroopa Nõukogu o
17 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1827, 18. oktoober 2021, postiteenuste standardite ja teenuse kvaliteedi parandamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks ( 1 ) 18.10.2021 08.11.2021 1827 Euroopa Komisjon o
18 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1827, 18. oktoober 2021, postiteenuste standardite ja teenuse kvaliteedi parandamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks ( 1 ) 18.10.2021 08.11.2021 1827 Euroopa Komisjon o
19 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1838, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju 18.10.2021 01.11.2021 1838 Euroopa Nõukogu o
20 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1838, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju 18.10.2021 01.11.2021 1838 Euroopa Nõukogu o
21 Marko Gerleti kaebuse läbivaatamata jätmine 17.10.2021 17.10.2021 21 Valimiskom o
22 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 15.10.2021 18.10.2021 359 VV k
23 Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muutmine 15.10.2021 18.10.2021 360 VV k
24 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 15.10.2021 18.10.2021 361 VV k
25 Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 "Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus" muutmine 15.10.2021 22.10.2021 95 VV m
26 Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 247 "Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus" muutmine 15.10.2021 22.10.2021 96 VV m
27 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1818, 15. oktoober 2021, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline väljaõppemissioon Mosambiigis (EUTM Mozambique) 15.10.2021 15.10.2021 1818 Euroopa Nõukogu o
28 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1818, 15. oktoober 2021, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline väljaõppemissioon Mosambiigis (EUTM Mozambique) 15.10.2021 15.10.2021 1818 Euroopa Nõukogu o
29 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1822, 15. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja 15.10.2021 19.10.2021 1822 Euroopa Nõukogu o
30 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1822, 15. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja 15.10.2021 19.10.2021 1822 Euroopa Nõukogu o
31 Virgo Kruve kaebuse läbivaatamine 15.10.2021 15.10.2021 20 Valimiskom o
32 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine 15.10.2021 15.10.2021 19 Valimiskom o
33 Nõukogu otsus (EL) 2021/1836, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses lepingu muutmise otsuse vastuvõtmisega 15.10.2021 15.10.2021 1836 Euroopa Nõukogu o
34 Nõukogu otsus (EL) 2021/1836, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses lepingu muutmise otsuse vastuvõtmisega 15.10.2021 15.10.2021 1836 Euroopa Nõukogu o
35 Nõukogu otsus (EL) 2021/1837, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena 15.10.2021 15.10.2021 1837 Euroopa Nõukogu o
36 Nõukogu otsus (EL) 2021/1837, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena 15.10.2021 15.10.2021 1837 Euroopa Nõukogu o
37 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1839, 15. oktoober 2021, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 ) 15.10.2021 09.11.2021 1839 Euroopa Komisjon o
38 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1839, 15. oktoober 2021, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 ) 15.10.2021 09.11.2021 1839 Euroopa Komisjon o
39 Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine 14.10.2021 01.11.2021 354 VV k
40 Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine 14.10.2021 14.10.2021 355 VV k
41 Komisjoni määrus (EL) 2021/1810, 14. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega ( 1 ) 14.10.2021 04.11.2021 1810 Euroopa Komisjon m
42 Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord" muutmine 14.10.2021 18.10.2021 23 Kultuurimin m
43 Komisjoni määrus (EL) 2021/1810, 14. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega ( 1 ) 14.10.2021 04.11.2021 1810 Euroopa Komisjon m
44 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1811, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaltsiumsilitsiidi impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1811 Euroopa Komisjon m
45 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1811, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaltsiumsilitsiidi impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1811 Euroopa Komisjon m
46 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1812, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1812 Euroopa Komisjon m
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1812, 14. oktoober 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes 14.10.2021 16.10.2021 1812 Euroopa Komisjon m
48 Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 "Politsei poolt valvatavad objektid" muutmine 14.10.2021 19.10.2021 94 VV m
49 2023. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2025. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus 01.01.2026 14.10.2021 19.10.2021 13 Kaitsemin m
50 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1813, 14. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 seoses õhusõidukite maapealsete teenindusseadmete, kraanade, kaevandustööriistade ja muude masinate harmoneeritud standarditega, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/27 ( 1 ) 14.10.2021 15.10.2021 1813 Euroopa Komisjon o

avalikgif