ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2092, 29. november 2021, milles käsitletakse loa andmist kaaliumdiformiaadi kasutamiseks nuumsigade ja võõrutatud põrsaste söödalisandina ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2092 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2092, 29. november 2021, milles käsitletakse loa andmist kaaliumdiformiaadi kasutamiseks nuumsigade ja võõrutatud põrsaste söödalisandina ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2092 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2093, 29. november 2021, milles käsitletakse loa andmist dinaatrium-5′-guanülaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2093 Euroopa Komisjon m
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2093, 29. november 2021, milles käsitletakse loa andmist dinaatrium-5′-guanülaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2093 Euroopa Komisjon m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2094, 29. november 2021, milles käsitletakse dekokvinaadi (Deccox ja Avi-Deccox 60G) lubamist broilerite söödalisandina (loa hoidja Zoetis Belgium SA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1289/2004 ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2094 Euroopa Komisjon m
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2094, 29. november 2021, milles käsitletakse dekokvinaadi (Deccox ja Avi-Deccox 60G) lubamist broilerite söödalisandina (loa hoidja Zoetis Belgium SA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1289/2004 ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2094 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2095, 29. november 2021, milles käsitletakse L-lüsiini aluse, L-lüsiinmonovesinikkloriidi ja L-lüsiinsulfaadi kasutamise lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2095 Euroopa Komisjon m
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2095, 29. november 2021, milles käsitletakse L-lüsiini aluse, L-lüsiinmonovesinikkloriidi ja L-lüsiinsulfaadi kasutamise lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2095 Euroopa Komisjon m
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2096, 29. november 2021, millega antakse luba kasutada Trichoderma reesei CBS 143953 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi kõikide kodulinnuliikide, nuumsigade, põrsaste ja kõikide vähem levinud sealiikide söödalisandina (loa hoidja: Danisco (UK) Ltd, keda liidus esindab Genencor International B.V.) ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2096 Euroopa Komisjon m
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2096, 29. november 2021, millega antakse luba kasutada Trichoderma reesei CBS 143953 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi kõikide kodulinnuliikide, nuumsigade, põrsaste ja kõikide vähem levinud sealiikide söödalisandina (loa hoidja: Danisco (UK) Ltd, keda liidus esindab Genencor International B.V.) ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2096 Euroopa Komisjon m
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2097, 29. november 2021, milles käsitletakse loa andmist bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite ja aretuskalkunite söödalisandina (loa hoidja Novus Europe NV) ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2097 Euroopa Komisjon m
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2097, 29. november 2021, milles käsitletakse loa andmist bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite ja aretuskalkunite söödalisandina (loa hoidja Novus Europe NV) ( 1 ) 29.11.2021 20.12.2021 2097 Euroopa Komisjon m
14 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2100, 29. november 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 8774 all)  ( 1 ) 29.11.2021 2100 Euroopa Komisjon o
15 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2100, 29. november 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 8774 all)  ( 1 ) 29.11.2021 2100 Euroopa Komisjon o
16 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel, mida on muudetud 1978. ja 1988. aasta protokolliga, konsolideeritud teksti ning 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel ja selle 1978. aasta protokolli muudatuste heakskiitmine 26.11.2021 26.11.2021 403 VV k
17 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks 26.11.2021 26.11.2021 399 VV k
18 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse rakendamine 26.11.2021 26.11.2021 400 VV k
19 Raha eraldamine 26.11.2021 26.11.2021 404 VV k
20 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 26.11.2021 26.11.2021 405 VV k
21 Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 2021. aasta riigieelarvesse kantava summa kinnitamine 26.11.2021 26.11.2021 406 VV k
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2076, 26. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80210 abil toodetud L-trüptofaani kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2076 Euroopa Komisjon m
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2076, 26. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80210 abil toodetud L-trüptofaani kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2076 Euroopa Komisjon m
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2077, 26. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2077 Euroopa Komisjon m
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2077, 26. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2077 Euroopa Komisjon m
26 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2078, 26. november 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 rakenduseeskirjad Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasi (Eudamed) osas 26.11.2021 19.12.2021 2078 Euroopa Komisjon m
27 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2078, 26. november 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 rakenduseeskirjad Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasi (Eudamed) osas 26.11.2021 19.12.2021 2078 Euroopa Komisjon m
28 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2079, 26. november 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule D2-vitamiini sisaldav seenepulber ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2079 Euroopa Komisjon m
29 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2079, 26. november 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule D2-vitamiini sisaldav seenepulber ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2079 Euroopa Komisjon m
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2080, 26. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli NITE SD 00268 abil kääritamise teel saadud L-histidiinmonovesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide (v.a kalad) söödalisandina ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2080 Euroopa Komisjon m
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2080, 26. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli NITE SD 00268 abil kääritamise teel saadud L-histidiinmonovesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide (v.a kalad) söödalisandina ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2080 Euroopa Komisjon m
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2081, 26. november 2021, milles käsitletakse toimeaine indoksakarbi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2081 Euroopa Komisjon m
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2081, 26. november 2021, milles käsitletakse toimeaine indoksakarbi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 ) 26.11.2021 19.12.2021 2081 Euroopa Komisjon m
34 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2082, 26. november 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 rakendamise kord seoses Euroopa ühise riskiklassifitseerimissüsteemiga ( 1 ) 26.11.2021 01.01.2023 2082 Euroopa Komisjon m
35 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2082, 26. november 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 rakendamise kord seoses Euroopa ühise riskiklassifitseerimissüsteemiga ( 1 ) 26.11.2021 01.01.2023 2082 Euroopa Komisjon m
36 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2083, 26. november 2021, millega peatatakse rakendusmäärustega (EL) 2018/886 ja (EL) 2020/502 kehtestatud kaubanduspoliitika meetmed, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes 26.11.2021 30.11.2021 2083 Euroopa Komisjon m
37 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2083, 26. november 2021, millega peatatakse rakendusmäärustega (EL) 2018/886 ja (EL) 2020/502 kehtestatud kaubanduspoliitika meetmed, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes 26.11.2021 30.11.2021 2083 Euroopa Komisjon m
38 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2091, 26. november 2021, 2021. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 26.11.2021 30.11.2021 2091 Euroopa Komisjon m
39 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2091, 26. november 2021, 2021. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 26.11.2021 30.11.2021 2091 Euroopa Komisjon m
40 Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise korraldamise volitamine 25.11.2021 25.11.2021 398 VV k
41 Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama 25.11.2021 01.12.2021 71 Maaelumin m
42 Salmonellooside tõrje eeskiri 25.11.2021 01.12.2021 72 Maaelumin m
43 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal 01.01.2023 25.11.2021 01.12.2021 52 Keskkonnamin m
44 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2068, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 ) 25.11.2021 16.12.2021 2068 Euroopa Komisjon m
45 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2068, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 ) 25.11.2021 16.12.2021 2068 Euroopa Komisjon m
46 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2069, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses Bosniast ja Hertsegoviinast, Montenegrost ja Serbiast pärit säilituskartuli liitu sissetoomisega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199 25.11.2021 16.12.2021 2069 Euroopa Komisjon m
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2069, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses Bosniast ja Hertsegoviinast, Montenegrost ja Serbiast pärit säilituskartuli liitu sissetoomisega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199 25.11.2021 16.12.2021 2069 Euroopa Komisjon m
48 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2070, 25. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 ) 25.11.2021 27.11.2021 2070 Euroopa Komisjon m
49 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2070, 25. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 ) 25.11.2021 27.11.2021 2070 Euroopa Komisjon m
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2071, 25. november 2021, teatavate vaktsiinide ja nende tootmiseks kasutatavate toimeainete suhtes ekspordi järelevalve kohaldamise kohta 25.11.2021 01.01.2022 2071 Euroopa Komisjon m

avalikgif