ID-kaart

Lihtotsing

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine
Keskkonnaminister 21.07.2020 määrus number 40; jõustumiskuupäev 27.07.2020

redaktsioon 27.07.2020 [RT I, 24.07.2020, 2]

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine

Vastu võetud 21.07.2020 nr 40

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 137 lõike 1 ja § 138 alusel.

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Heite piirväärtused orgaanilisi lahusteid kasutavatel tegevusaladel
avalikgif