ID-kaart

Lihtotsing

Volituse andmine ASi Operail aktsiakapitali suurendamiseks
Vabariigi Valitsus 30.07.2020 korraldus number 262; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020 [RT III, 04.08.2020, 1]

Volituse andmine ASi Operail aktsiakapitali suurendamiseks

Vastu võetud 30.07.2020 nr 262

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1 ning § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 ja lõike 4 alusel:

1. Volitada majandus- ja taristuministrit osalust valitseva ministrina otsustama ASi Operail aktsiakapitali suurendamine 21 920 000 euro võrra 21 920 000 uue 1-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel, mille tulemusel on ASi Operail aktsiakapitali suurus 24 476 466 eurot.

2. Kehtestada, et kõik uued aktsiad märgib ainuaktsionärina Eesti Vabariik.

3. Määrata aktsiate valitsejaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

4. Kehtestada, et aktsiakapitali suurendamise eest tasub ainuaktsionärina Eesti Vabariik 2020. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 7 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas finantseerimistehingutes ettenähtud vahendite üleandmisega ASile Operail.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif