ID-kaart

Lihtotsing

Raha eraldamine
Vabariigi Valitsus 30.07.2020 korraldus number 263; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020 [RT III, 04.08.2020, 2]

Raha eraldamine

Vastu võetud 30.07.2020 nr 263

Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 "Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord" eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale transpordi tulemusvaldkonna transpordi programmi 5 800 000 eurot (ilma käibemaksuta) kohalike teede juhtumipõhiste investeeringutoetuste maksmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif