ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 30.07.2020 korraldus number 264; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020 [RT III, 04.08.2020, 3]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks

Vastu võetud 30.07.2020 nr 264

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras võõrandada tema valitsemisel olev, Pärnu maakonnas Pärnu linnas Niidu tn 18c asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 6812650, katastritunnus 62501:001:0841, pindala 5582 m², sihtotstarve tootmismaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70543) Elering AS-le harilikule väärtusele vastava tasu eest.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif