ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 30.07.2020 korraldus number 265; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020 [RT III, 04.08.2020, 4]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 30.07.2020 nr 265

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada järgmised tema valitsemisel olevad, Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas asuvad kinnistud Alutaguse vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Kauksi külas asuv 13153 Kauksi–Kuru tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5467650, katastritunnus 22401:004:0207, pindala 53 900 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV7796);
2) Kuremäe külas asuv Kuremäe–Soompea tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 7299650, katastritunnus 22901:003:0057, pindala 6833 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV8092);
3) Kuremäe külas asuv Kuremäe–Soompea tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 7276450, katastritunnus 22901:004:0087, pindala 30 681 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV71442);
4) Tudulinna külas asuv Tudulinna medpunkti tee T13175 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 7253150, katastritunnus 81501:005:0209, pindala 4906 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV8140).

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif