ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 30.07.2020 korraldus number 266; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020 [RT III, 04.08.2020, 5]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 30.07.2020 nr 266

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada järgmised tema valitsemisel olevad, Pärnu maakonnas Tori vallas asuvad kinnistud Tori vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Kõrsa külas asuv 19280 Sindi tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 10263750, katastritunnus 80803:001:0285, pindala 10 440 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV8928);
2) Tori alevikus asuv 19282 Oore tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 10258750, katastritunnus 80801:002:0077, pindala 5855 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV8930);
3) Kilksama külas asuv 19220 Kilksama tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 6439550, katastritunnus 73001:006:0227, pindala 15 024 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV7088);
4) Selja külas asuv 19283 Tori jaamatee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 10208050, katastritunnus 80801:001:0235, pindala 2633 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV8931);
5) Kuiaru külas asuv 19281 Tammiste jaamatee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 15026050, katastritunnus 80801:002:0076, pindala 1286 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV8929).

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif