ID-kaart

Lihtotsing

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine
Siseminister 17.07.2020 määrus number 29; jõustumiskuupäev 21.07.2020
; rakendamise kuupäev 04.07.2020

redaktsioon 21.07.2020 [RT I, 18.07.2020, 11]

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine

Vastu võetud 17.07.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" § 1 lõikes 1 asendatakse arv "250" arvuga "245".

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 4. juulist 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

avalikgif