ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 06.08.2020 korraldus number 268; jõustumiskuupäev 06.08.2020

redaktsioon 06.08.2020 [RT III, 11.08.2020, 1]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 06.08.2020 nr 268

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Põlva maakonnas Räpina vallas Pahtpää külas asuv Veriora-Pahtpää kergtee kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17039650, katastritunnus 70801:001:0474, pindala 619 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86284) Räpina vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif