ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 06.08.2020 korraldus number 269; jõustumiskuupäev 06.08.2020

redaktsioon 06.08.2020 [RT III, 11.08.2020, 2]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 06.08.2020 nr 269

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Saue vallas asuvad järgmised kinnistud Saue vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Alliku külas asuv Kaasiku tee L2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17186350, katastritunnus 72601:001:1472, pindala 283 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV86464);
2) Alliku külas asuv Aiandi tee L5 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17178250, katastritunnus 72601:001:1404, pindala 2044 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV86415);
3) Alliku külas asuv Kaasiku tee L4 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17178350, katastritunnus 72601:001:1405, pindala 3730 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV86416);
4) Tuula külas asuv Mardimetsa tee L2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 15257050, katastritunnus 72601:001:0728, pindala 383 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV83570).

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif