ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 06.08.2020 korraldus number 270; jõustumiskuupäev 06.08.2020

redaktsioon 06.08.2020 [RT III, 11.08.2020, 3]

Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks

Vastu võetud 06.08.2020 nr 270

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 11 ja § 34 lõike 1 punktiga 2 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras võõrandada tema valitsemisel olevad, Pärnu maakonnas Pärnu linnas asuvad järgmised kinnistud Pärnu linnale müügihinnaga 65% vara harilikust väärtusest:

1) Looga tn 15 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4247750, katastritunnus 62501:001:0443, sihtotstarve ärimaa, pindala 2215 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64740);
2) Lubja tn 70 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4295150, katastritunnus 62501:001:0440, sihtotstarve ärimaa, pindala 3242 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64742).

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif