ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2020. a korralduse nr 6 "2020. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine
Vabariigi Valitsus 06.08.2020 korraldus number 271; jõustumiskuupäev 06.08.2020

redaktsioon 06.08.2020 [RT III, 11.08.2020, 4]

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2020. a korralduse nr 6 "2020. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 06.08.2020 nr 271

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõigete 2–5 alusel teha Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2020. a korralduses nr 6 "2020. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1) lugeda lisa lisaks 1 ja kehtestada see uues sõnastuses (lisatud);

2) täiendada korraldust lisaga 2 "Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2020. aasta riigieelarve seaduse §-dele 4 ja 5“ (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2020. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus
Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõigetele 2–5 ning 2020. aasta riigieelarve seaduse §-dele 4 ja 5
avalikgif