ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2021/1810, 14. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega ( 1 )
Euroopa Komisjon 14.10.2021 määrus number 1810; jõustumiskuupäev 04.11.2021

redaktsioon

15.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 366/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1810,

14. oktoober 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tsüprodiniili jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas.

(2)

Seoses kasutusloa andmise menetlusega toimeainet tsüprodiniili sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks mustikate, jõhvikate, sõstrate ja karusmarjade puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 8 hindas taotlust asjaomane liikmesriik ja hindamisaruanne edastati komisjonile.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas taotlust ja hindamisaruannet, uurides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral ka ohtu loomadele, ning esitas põhjendatud arvamuse (2) jääkide kavandatud piirnormide kohta. Toiduohutusamet edastas kõnealuse arvamuse taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi selle üldsusele kättesaadavaks.

(5)

Toiduohutusamet tegi järelduse, et kõik nõuded andmete osas on täidetud ja et taotleja soovitud muudatus jääkide piirnormide kohta on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetav vastavalt tarbija kokkupuute hinnangule Euroopa 27 spetsiifilise tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet aine toksikoloogiliste omaduste kohta. Tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuse ainega kõigi sellist ainet sisaldada võivate toiduainete tarbimisel ei teki ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et akuutse standarddoosi kehtestamine ei ole vajalik, kuna kõnealuse aine puhul on ägeda mürgisuse oht väike.

(6)

Kui võtta aluseks toiduohutusameti põhjendatud arvamus ja arvestada käsitletava küsimuse puhul olulisi tegureid, on jääkide piirnormide pakutud muudatus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 nõuetega.

(7)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Toiduohutusameti teaduslikud aruanded on kättesaadavad aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyprodinil in blueberries, cranberries, currants and gooseberries“ (Põhjendatud arvamus tsüprodiniili jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta mustikate, jõhvikate, sõstrate ja karusmarjade puhul). EFSA Journal 2021; 19(3):6499.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas asendatakse tsüprodiniili käsitlev veerg järgmisega:

"Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Tsüprodiniil (R) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

0,02 (*1)

0110010

Greibid

 

0110020

Apelsinid

 

0110030

Sidrunid

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid

 

0110990

Muud

 

0120000

Pähklid

 

0120010

Mandlid

0,02 (*1)(+)

0120020

Brasiilia pähklid

0,04

0120030

Kašupähklid

0,04

0120040

Kastanid

0,04

0120050

Kookospähklid

0,04

0120060

Sarapuupähklid

0,04

0120070

Makadaamiapähklid

0,04

0120080

Pekanipähklid

0,04

0120090

Piiniapähklid

0,04

0120100

Pistaatsiapähklid

0,02 (*1)

0120110

Kreeka pähklid

0,04

0120990

Muud

0,04

0130000

Õunviljad

2

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

2

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Maguskirsid

 

0140030

Virsikud

 

0140040

Ploomid

 

0140990

Muud

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0151000

a)

Viinamarjad

3

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

5

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

3

0153020

Põldmurakad

0,02 (*1)

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

3

0153990

Muud

0,02 (*1)

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

8

0154020

Jõhvikad

8

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

8

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

8

0154050

Kibuvitsamarjad

3

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

3

0154070

Õun-viirpuu marjad

3

0154080

Musta leedri marjad

3

0154990

Muud

3

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

0,02 (*1)

0161020

Viigimarjad

0,02 (*1)

0161030

Lauaoliivid

0,02 (*1)

0161040

Kinkanid

0,02 (*1)

0161050

Tähtviljad

0,02 (*1)

0161060

Hurmaad

2

0161070

Jambolanid

0,02 (*1)

0161990

Muud

0,02 (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,02 (*1)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

1

0163020

Banaanid

0,02 (*1)

0163030

Mangod

0,02 (*1)

0163040

Papaiad

0,02 (*1)

0163050

Granaatõunad

5

0163060

Suhkurannoonad

0,02 (*1)

0163070

Guajaavid

1,5

0163080

Ananassid

0,02 (*1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

0,02 (*1)

0163100

Durianid

0,02 (*1)

0163110

Oga-annoonad

0,02 (*1)

0163990

Muud

0,02 (*1)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0211000

a)

Kartulid

0,02 (*1)

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,02 (*1)

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

Bataat

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

1,5

0213020

Porgand

1,5

0213030

Juurseller

0,3

0213040

Mädarõigas

1,5

0213050

Maapirn

0,02 (*1)

0213060

Pastinaak

1,5

0213070

Juurpetersell

1,5

0213080

Redis

0,3

0213090

Aed-piimjuur

1,5

0213100

Kaalikas

0,02 (*1)

0213110

Naeris

0,02 (*1)

0213990

Muud

0,02 (*1)

0220000

Sibulköögivili

 

0220010

Küüslauk

0,07

0220020

Sibul

0,3

0220030

Pesasibul

0,07

0220040

Roheline sibul ja talisibul

0,8

0220990

Muud

0,02 (*1)

0230000

Viliköögivili

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat

1,5

0231020

Harilik paprika

1,5

0231030

Baklažaan

1,5

0231040

Söödav muskushibisk

0,02 (*1)

0231990

Muud

0,02 (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,5

0232010

Kurk

 

0232020

Kornišon

 

0232030

Kabatšokk

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,6

0233010

Melon

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

0233030

Arbuus

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,02 (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,02 (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

2

0241010

Spargelkapsas

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

0,02 (*1)

0242020

Peakapsas

0,7

0242990

Muud

0,02 (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

0,02 (*1)

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,02 (*1)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

15

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

15

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Lehtpeet

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,02 (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,02 (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,06

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

40

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

 

0260010

Oad (kaunadega)

2

0260020

Oad (kaunadeta)

0,08

0260030

Herned (kaunadega)

2

0260040

Herned (kaunadeta)

0,08

0260050

Läätsed

0,2

0260990

Muud

0,02 (*1)

0270000

Varsköögivili

 

0270010

Spargel

0,02 (*1)

0270020

Kardi

0,02 (*1)

0270030

Varsseller

30

0270040

Salat-apteegitill

4

0270050

Harilik artišokk

4

0270060

Porrulauk

0,02 (*1)

0270070

Rabarber

2

0270080

Bambusevõrsed

0,02 (*1)

0270090

Palmipungad

0,02 (*1)

0270990

Muud

0,02 (*1)

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,02 (*1)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,02 (*1)

0300000

KAUNVILI

 

0300010

Oad

0,2

0300020

Läätsed

0,02 (*1)

0300030

Herned

0,1

0300040

Lupiinid/lupiinioad

0,1

0300990

Muud

0,02 (*1)

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0401000

Õliseemned

 

0401010

Linaseemned

0,02 (*1)

0401020

Maapähklid

0,02 (*1)

0401030

Unimagunaseemned

0,02 (*1)

0401040

Seesamiseemned

0,02 (*1)

0401050

Päevalilleseemned

0,02 (*1)

0401060

Rapsiseemned

0,02

0401070

Sojaoad

0,02 (*1)

0401080

Sinepiseemned

0,02 (*1)

0401090

Puuvillaseemned

0,02 (*1)

0401100

Kõrvitsaseemned

0,02 (*1)

0401110

Värvisafloori seemned

0,02 (*1)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,02 (*1)

0401130

Põldtudra seemned

0,02 (*1)

0401140

Kanepiseemned

0,02 (*1)

0401150

Riitsinuseseemned

0,02 (*1)

0401990

Muud

0,02 (*1)

0402000

Õlivili

0,02 (*1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0402990

Muud

 

0500000

TERAVILI

 

0500010

Oder

4

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,02 (*1)

0500030

Mais

0,02 (*1)

0500040

Harilik hirss

0,02 (*1)

0500050

Kaer

4

0500060

Riis

0,02 (*1)

0500070

Rukis

0,5

0500080

Harilik sorgo

0,02 (*1)

0500090

Nisu

0,5

0500990

Muud

0,02 (*1)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0610000

Teed

0,1 (*1)

0620000

Kohvioad

0,1 (*1)

0630000

Taimeteed

 

0631000

a)

Õitest

0,1 (*1)

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Pärn

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

0,1 (*1)

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

0632030

Matepuu

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

1,5(+)

0633010

Palderjan

(+)

0633020

Ženženn

(+)

0633990

Muud

(+)

0639000

d)

Muudest taimeosadest

0,1 (*1)

0640000

Kakaooad

0,1 (*1)

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,1 (*1)

0700000

HUMAL

0,1 (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

0,1 (*1)

0810010

Aniis

 

0810020

Pärsia köömen

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

Viljad

0,1 (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Jaapani pipar

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,1 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

1,5(+)

0840020

Harilik ingver

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

1,5(+)

0840040

Mädarõigas

 

0840990

Muud

1,5(+)

0850000

Pungad

0,1 (*1)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õie emakasuue

0,1 (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüü

0,1 (*1)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,02 (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0900030

Juursigur

 

0900990

Muud

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

(+)

1011000

a)

Sead

0,02 (*1)(+)

1011010

Lihaskude

(+)

1011020

Rasvkude

(+)

1011030

Maks

(+)

1011040

Neerud

(+)

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

(+)

1011990

Muud

(+)

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

0,02 (*1)(+)

1012020

Rasvkude

0,02 (*1)(+)

1012030

Maks

0,05(+)

1012040

Neerud

0,05(+)

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02 (*1)(+)

1012990

Muud

0,02 (*1)(+)

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

0,02 (*1)(+)

1013020

Rasvkude

0,02 (*1)(+)

1013030

Maks

0,05(+)

1013040

Neerud

0,05(+)

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02 (*1)(+)

1013990

Muud

0,02 (*1)(+)

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

0,02 (*1)(+)

1014020

Rasvkude

0,02 (*1)(+)

1014030

Maks

0,05(+)

1014040

Neerud

0,05(+)

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02 (*1)(+)

1014990

Muud

0,02 (*1)(+)

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

0,02 (*1)(+)

1015020

Rasvkude

0,02 (*1)(+)

1015030

Maks

0,05(+)

1015040

Neerud

0,05(+)

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02 (*1)(+)

1015990

Muud

0,02 (*1)(+)

1016000

f)

Kodulinnud

0,02 (*1)(+)

1016010

Lihaskude

(+)

1016020

Rasvkude

(+)

1016030

Maks

(+)

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

(+)

1016990

Muud

(+)

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

0,02 (*1)(+)

1017020

Rasvkude

0,02 (*1)(+)

1017030

Maks

0,05(+)

1017040

Neerud

0,05(+)

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02 (*1)(+)

1017990

Muud

0,02 (*1)(+)

1020000

Piim

0,02 (*1)(+)

1020010

Veised

(+)

1020020

Lambad

(+)

1020030

Kitsed

(+)

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

Linnumunad

0,02 (*1)(+)

1030010

Kanad

(+)

1030020

Pardid

(+)

1030030

Haned

(+)

1030040

Vutid

(+)

1030990

Muud

(+)

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05 (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,02 (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,02 (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,02 (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

Tsüprodiniil (R) (F)

(R)

Jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodnumbri järgmise kombinatsiooni puhul: tsüprodiniil – kood 1000000, välja arvatud koodid 1020000 ja 1040000: tsüprodiniil (tsüprodiniili ja CGA 304075 (vaba) summa, väljendatud tsüprodiniilina); tsüprodiniil – kood 1020000: tsüprodiniil (tsüprodiniili ja CGA 304075 (vaba ja konjugeeritud) summa, väljendatud tsüprodiniilina)

(F)

= rasvas lahustuv

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja/või kinnitavate meetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see oli esitatud hiljemalt 14. märtsiks 2017, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0120010 Mandlid

0633000 c) juured

0633010 Palderjan

0633020 Ženženn

0633990 Muud (2)

0840010 Lagritsa-magusjuur

0840030 Kollajuur / kurkum

0840990 Muud (2)

1000000 LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

1010000 Koed

1011000 a) sead

1011010 Lihaskude

1011020 Rasvkude

1011030 Maks

1011040 Neerud

1011050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1011990 Muud (2)

1012000 b) veised

1012010 Lihaskude

1012020 Rasvkude

1012030 Maks

1012040 Neerud

1012050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1012990 Muud (2)

1013000 c) lambad

1013010 Lihaskude

1013020 Rasvkude

1013030 Maks

1013040 Neerud

1013050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1013990 Muud (2)

1014000 d) kitsed

1014010 Lihaskude

1014020 Rasvkude

1014030 Maks

1014040 Neerud

1014050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1014990 Muud (2)

1015000 e) hobuslased

1015010 Lihaskude

1015020 Rasvkude

1015030 Maks

1015040 Neerud

1015050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1015990 Muud (2)

1016000 f) kodulinnud

1016010 Lihaskude

1016020 Rasvkude

1016030 Maks

1016050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1016990 Muud (2)

1017000 g) muud põllumajanduslikud maismaaloomad

1017010 Lihaskude

1017020 Rasvkude

1017030 Maks

1017040 Neerud

1017050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1017990 Muud (2)

1020000 Piim

1020010 Veised

1020020 Lambad

1020030 Kitsed

1030000 Linnumunad

1030010 Kanad

1030020 Pardid

1030030 Haned

1030040 Vutid

1030990 Muud (2)"


(*1)  Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.


Top

avalikgif