ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
Vabariigi Valitsus 14.10.2021 korraldus number 355; jõustumiskuupäev 14.10.2021

redaktsioon 14.10.2021 [RT III, 16.10.2021, 2]

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 14.10.2021 nr 355

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 41 alusel teha Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine“ punktis 1 järgmised muudatused:

1) arvata teaduspoliitika komisjonist välja Külli Kell ja Viljar Lubi;
2) nimetada teaduspoliitika komisjoni liikmeteks Sille Kraam ja Tuuli Levandi;
3) lugeda teaduspoliitika komisjoni aseesimehe ametinimetuseks Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse, innovatsiooni, kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsler.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif