ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 247 "Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 15.10.2021 määrus number 96; jõustumiskuupäev 22.10.2021

redaktsioon 22.10.2021 [RT I, 19.10.2021, 2]

Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 247 "Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 15.10.2021 nr 96

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 11 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruses nr 247 "Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse arv "15" arvuga "12";

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse arv "10" arvuga "8".

Kaja Kallas
Peaminister

Liina Kersna
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif