ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine
Riigikogu 19.10.2021 otsus; jõustumiskuupäev 19.10.2021

redaktsioon 19.10.2021 [RT III, 21.10.2021, 1]

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine

Vastu võetud 19.10.2021

Seoses Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme Kalle Laaneti volituste peatumisega Riigikogu liikme staatuse seaduse § 5 alusel Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamise tõttu ning lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK, ning põhiseaduse § 65 punktidest 1 ja 16 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 90 lõike 1 punktist 3, Riigikogu otsustab:

Nimetada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeks Riigikogu liige Urve Tiidus.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

avalikgif