ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 21.10.2021 määrus number 98; jõustumiskuupäev 26.10.2021

redaktsioon 26.10.2021 [RT I, 23.10.2021, 2]

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 21.10.2021 nr 98

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruses nr 323 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 30 järgmises sõnastuses:

"30) välisinvesteeringute usaldusväärsuse tagamine.";

2) paragrahvi 17 punkti 5 täiendatakse pärast sõna "väliskaubanduse" sõnadega ", välisinvesteeringute usaldusväärsuse";

3) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

"14) personaliosakond, kelle põhiülesanne on personali- ja koolitustöö korraldamine ministeeriumis ning koordineerimine valitsemisala valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;";

4) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu "kriisireguleerimise osakond" sõnadega ", personaliosakond".

§ 2.  Määruse § 1 punktid 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif