ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 21.10.2021 korraldus number 364; jõustumiskuupäev 21.10.2021

redaktsioon 21.10.2021 [RT III, 26.10.2021, 1]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 21.10.2021 nr 364

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Kuusalu vallas Suurpea külas Lahe tee 1 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18684150, katastritunnus 35301:001:1679, sihtotstarve jäätmehoidla maa, pindala 10 760 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88426) Kuusalu vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif