ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks
Vabariigi Valitsus 21.10.2021 korraldus number 365; jõustumiskuupäev 21.10.2021

redaktsioon 21.10.2021 [RT III, 26.10.2021, 2]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks

Vastu võetud 21.10.2021 nr 365

Riigivaraseaduse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 18 lõike 2 punktiga 6:

1. Anda Siseministeeriumile nõusolek tema valitsemisel oleva, Harju maakonnas Kuusalu vallas Juminda külas asuva Juminda kordoni kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 9177502, katastritunnus 42301:001:0548, pindala 4,92 ha, sihtotstarve riigikaitsemaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10435) otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks JUMINDA POOLSAARE SELTSI MITTETULUNDUSÜHINGULE (registrikood 80288363) (edaspidi ühing) järgmistel tingimustel:
1) kasutada antakse kinnistul asuvad hooned: kasarmu (ehitisregistri kood 120688200, suletud netopind 268,7 m2, välja arvatud radarimasti alune maa ja kasarmu ruumid), angaar (ehitisregistri kood 120688205, suletud netopind 79,6 m2) ja kelder (ehitisregistri kood 120688206, suletud netopind 16,8 m2);
2) ühing kasutab kinnistut Politsei- ja Piirivalveameti ning ühingu vahelise koostöölepingu kohaselt merepäästelaagrite ja koolituste läbiviimiseks, merepäästevarustuse hoiustamiseks, merepäästetöö korraldamiseks, ennetustöö tegemiseks, veesõidukite veeskamiseks ja hoidmiseks;
3) kinnistu on ühingu kasutuses 10 aastat;
  4) ühing tagab kinnistu majandusliku säilimise.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2018. a korraldus nr 209 "Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif