ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Maa-amet 01.07.1994 käskkiri number 41; jõustumiskuupäev

avalikgif