ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Maa-amet 11.03.1994 käskkiri number 21; jõustumiskuupäev

avalikgif