ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Maa-amet 21.05.1993 käskkiri number 10; jõustumiskuupäev

avalikgif