ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Riigi Tolliameti määrustes muudatuste tegemine
Tolliamet 11.04.1994 määrus number 12; jõustumiskuupäev 20.04.1994
; kehtetuks muutumise kuupäev 17.10.1995

redaktsioon 20.04.1994 - 17.10.1995
(Kehtetu - Tolliameti määrus 17.10.95 nr. 9 jõust. 17.10.95)
 
                                           Väljavõte
                                                            
        Riigi Tolliameti määrustes muudatuste tegemine
                                                            
        Tolliameti määrus 11. aprillist 1994. Nr. 12.
                                                            
     Seoses Eesti tolliterritooriumile sisseveetava kauba esmase
registreerimise protseduuri (ERP) rakendamisega:
                                                            
     2. Teha Riigi Tolliameti määrustes järgmised muudatused:     
                                                            
     1) Jätta välja 29. oktoobri 1993. a. määrusega nr. 66 (RTL
1994, 40, lk. 1382) kinnitatud "Tollidokumentide kasutamise kord
tollivormistusel" 9. punkti teine lõik.
                                                            
     3. Kehtestada käesolev määrus 20. aprillist 1994. a.
 
                                                       
                                Tolliameti peadirektor
                                     Rein TALVIK
avalikgif