ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Eesti Proovikotta suunatavate kaupade tollivõla tasumise tähtaeg
Tolliamet 09.06.1994 käskkiri number 141; jõustumiskuupäev 09.06.1994
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.03.1996

redaktsioon 09.06.1994 - 01.03.1996
(Kehtetu - Tolliameti käskkiri 12.02.96 nr. 57 jõust. 01.03.96)
 
             Eesti Proovikotta suunatavate kaupade
                  tollivõla tasumise tähtaeg
                                                          
         Tolliameti käskkiri 9. juunist 1994. Nr. 141.
                                                            
     Arvestades kaupade, mille vabasse ringlusse deklareerimise
eelduseks on nende kontrollimine ja märgistamine Eesti
Proovikojas, impordi mahu järsku kasvu, mille tõttu kaupade
proovikojas viibimise aeg ületab deklareerimise tähtaega, käsin:
                                                             
     Lugeda Eesti Proovikotta kontrollimisele ja märgistamisele
antud kaupade tollivõla tasumise tähtajaks Eesti Proovikoja
õiendi väljastamise kuupäevale järgnev tööpäev.
 
                                                             
     Tolliameti peadirektor Rein TALVIK
avalikgif