ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tolliameti 28. märtsi 1994. a. käskkirja nr. 65 rakendamine
Tolliamet 12.07.1994 käskkiri number 166; jõustumiskuupäev 12.07.1994

redaktsioon 12.07.1994
 
           Tolliameti 28. märtsi 1994. a. käskkirja
                      nr. 65 rakendamine
                                                                  
        Tolliameti käskkiri 12. juulist 1994. Nr. 166.
                                                              
     Rakendada Riigi Tolliameti 28. märtsi 1994. a. käskkirja
nr. 65 "Eesti Kaupade Nomenklatuuri kohta" alates 1. augustist
1994. a.
 
                                                              
                             Tolliameti peadirektor
                                 Rein TALVIK
 
avalikgif