ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine
Tolliamet 19.12.1994 käskkiri number 312; jõustumiskuupäev 01.01.1995

redaktsioon 01.01.1995
 
             Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine
 
      Tolliameti käskkiri 19. detsembrist 1994. Nr. 312.
 
     Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 1993. a.
määruse nr. 72 "Ühtse kaupade nomenklatuuri kasutuselevõtmise
kohta" punktile 5 käsin:
 
     1. Asendada Eesti kaupade nomenklatuuris 1995. aastaks
(EKN-95) kaubapositsioon 4907 00 100 järgmiselt:
----------------------------------------------------------------
Rub-   Alamrubriik,
riik   kauba-            Kirjeldus                      Mõõtühik
       positsioon
----------------------------------------------------------------
                 - postmargid, tempelmargid jms. margid:
    4907 00 101  -- postmargid                                -
    4907 00 102  -- tubakaaktsiisi maksumärgid               tk.
    4907 00 103  -- alkoholiaktsiisi maksumärgid             tk.
    4907 00 109  -- muud                                      -
 
     2. Kehtestada käesolev käskkiri 1. jaanuarist 1995. a.
 
                             Tolliameti peadirektor  Rein TALVIK
avalikgif