ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine
Tolliamet 21.03.1995 käskkiri number 93; jõustumiskuupäev 13.05.1995
; kehtetuks muutumise kuupäev 30.06.1995

redaktsioon 13.05.1995 - 30.06.1995

Kehtetuks tunnistatud: Tolliam kk 06.06.1995; jõust. 30.06.1995 [RTL 1995, 44,]

avalikgif