ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Alkohoolse joogi klassifitseerimine Eesti kaupade nomenklatuuri järgi
Tolliamet 06.06.1995 käskkiri number 181; jõustumiskuupäev 30.06.1995

redaktsioon 13.01.1996
AVALDATUD :
RTL 1995, 44,    0
REDAKTSIOON :
Tolliameti ä 13.12.95 nr.  390 jõust.13.01.96
RTL 1996,  4,   19
 
 
       Alkohoolse joogi klassifitseerimine Eesti kaupade
                      nomenklatuuri järgi
 
  Tolliameti peadirektori käskkiri 6. juunist 1995. Nr. 181.
 
     Alkoholiaktsiisi seaduse (RT 1992, 11, 170) ja
rahandusministri 11. oktoobri 1993. a. määrusega nr. 148
kinnitatud alkoholiaktsiisi juhendi (RTL 1993, 23/24, lk. 637),
mille kohaselt alkohoolne jook on üle 2,25 mahuprotsendi
etanooli sisaldav jook, välja arvatud õlu, täitmiseks käsin:
 
     1. Tolliinspektuuride juhatajatel:
     1.1. (Tühistatud - Tolliameti käskkiri 13.12.95 nr.  390
jõust.13.01.96)
     1.2. korraldada tolliseaduse paragrahv 25 alusel
tollivormistuse järelkontroll punktis 1.1 nimetatud segusid
importinud ettevõtetes alkoholiaktsiisi õige tasumise osas,
nõuda aktsiisi tasumist ning kohaldada tollieeskirjade
rikkujatele halduskaristust tolliseaduse paragrahv 57 4. lõike 
3. punkti järgi.
 
     2. Tühistada Tolliameti 21. märtsi 1995. a. käskkiri nr. 93
"Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine" (RTL 1995, 28, lk. 977).
 
                            Tolliameti peadirektor  Rein TALVIK
avalikgif