ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine
Tolliamet 23.01.1996 käskkiri number 27; jõustumiskuupäev 21.03.1996

redaktsioon 21.03.1996
           Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine
 
        Tolliameti 23. jaanuari 1996. a. käskkiri nr. 27
 
 
     Seoses Tolliameti 13. detsembri 1995. a. käskkirjaga nr. 390
(RTL 1996, 4, 19) kinnitatud Eesti kaupade nomenklatuuri
(EKN-96) redakstiooni kasutamise käigus avastatud ebatäpsuste ja
erinevustega Euroopa Liidu kombineeritud tariifide ja statistika
nomenklatuurist käsin:
 
     1. Teha EKN-96 teksti lisas 1 toodud parandused ja
täpsustused.
 
     2. Vastavalt alkoholiaktsiisi seaduse (RT I 1995, 87, 1539)
lisas toodud maksustatavate toodete nimekirjale teha EKN-96
lisas 2 toodud asendus.
 
     3. Tolliinspektuuride juhatajatel informeerida oma
piirkonna tollimaaklereid, printsipaale ja teisi
kaubadeklaratsiooni täitmise õigust omavaid firmasid EKN-96
parandustest.
 
 
     Peadirektori asetäitja Rein VELLING
 
------
                                        Lisa 1
                            Riigi Tolliameti 23. jaanuari 1996. a.
                                   käskkirjale nr. 27
 
 
                       EKN-96 PARANDUSED
 
 
     Leheküljel 18 kustutada alt 8. rida:
 
o     0105 91 000     -- kanad                              tk.
Leheküljel 38 asendada ülalt 6. rida alljärgnevaga:
o     0304 20 130    --- idalõhed (nerka - Oncorhynchus
                                       nerka, gorbuuša -
Leheküljel 62 asendada ülalt 11. - 14. rida alljärgnevaga:
x                  ---- muud:
o     0805 10 330 ----- sortidest Navel, Naveline, Navelate, 
                        Salustina, Verna, Valeneialate, Malta,
                        Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin  -
 
Leheküljel 63 asendada ülalt 19.-20. rida alljärgnevaga:
0806                    Viinamarjad, värsked või kuivatatud
                        (rosinad):
      0806 10         - värsked:
 
Leheküljel 64 asenadada ülalt 3. rida alljärgnevaga:
x     0808 10 630  ---- sordist Granny Smith    -
 
Leheküljel 64 asendada ülevalt 7. rida alljärgnevaga:
x     0808 10 730  ---- sordist Granny Smith    -
 
Leheküljel 73 asendada ülalt 2. rida alljärgnevaga:
      1006 20 960  ---- tera pikkuse ja laiuse suhtega
                        rohkem kui 2, kuid      -
 
Leheküljel 92 asendada alt 26. rida alljärgnevaga:
x     1516 20 950  ---- õlikaalika, linaseemne, rapsi-,
                        päevalille-, illipe-,   -
 
Leheküljel 103 asendada alt 9.-11. rida alljärgnevaga:
                    --- Šokolaadikompvekid, täidisega või
                        ilma:
      1806 90 110  ---- sisaldavad alkoholi     -
      1806 90 190  ---- muud                    -
 
Leheküljel 114 asendada alt 1. rida alljärgnevaga:
o                  ---- suhkrulisanditega, 
                        kontaktpakendites netokaaluga:
 
Leheküljel 118 asendada ülalt 19. rida alljärgnevaga:
x     2009 80 840 ------ mango; mangostani, papaia,
                         tamarindi, käšuõuna,   -
 
Leheküljel 121 asendada ülalt 15. rida alljärgnevaga:
o     2101 12 920   --- tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel,
                        essentsidel             -
 
Leheküljel 122 asendada alt 14. rida alljärgnevaga:
o     2106 90 200    -- alkohoolsed kontsentraadid (v.a.
                        lõhnaainetel põhine-    1 100% alk.
 
Leheküljel 152 asendada alt 16. rida alljärgnevaga:
      2710 00 551 ----- küttepetrool            -
 
Leheküljel 180 asendada ülalt 8. rida alljärgnevaga:
o     2922 43 000    -- antraniilhape ja selle soolad  -
 
Leheküljel 269 asendada 6 viimast rida alljärgnevaga:
4911                    Muu trükitud materjal (sh. trükitud
                        reproduktsioonid ning fotod):
x     4911 10         - ärireklaam, kaubakataloogid jms.:
x     4911 10 100    -- kaubakataloogid         -
x     4911 10 900    -- muud                    -
                      - muu:
 
Leheküljel 339 asendada ülalt 3.-6. rida alljärgnevaga:
      6403 99 330 ------ ei ole eristatavad meeste või
                         naiste jalatsitena     paar
                  ------ muud:
      6403 99 360 ------ meeste                 paar
      6403 99 380 ------ naiste                 paar
 
Leheküljel 380 asendada alt 7. rida alljärgnevaga:
o    77218 99 110  ---- valtsitud või pidevvalust (ECSC) -
 
Leheküljel 380 asendada alt 4. rida alljärgnevaga:
o     7218 99 200  ---- valtsitud või pidevvalust (ECSC) -
 
Leheküljel 422 asendada ülalt 5. rida alljärgnevaga:
      8202 40 000     - kettsaagide saelehed ("ketid") -
 
Leheküljel 426 asendada alt 5. ja 6. rida alljärgnevaga:
      8302 20 100    -- kasutamiseks tsiviillennunduses (EÜ) -
      8302 20 900    -- muud                    -
 
Leheküljel 433 asendada alt 19. rida alljärgnevaga:
o                     - muud turbiinid:
 
Leheküljel 441 asendada ülalt 3. rida alljärgnevaga:
x     8418 10 990   --- muud                                tk.
 
Leheküljel 461 asendada alt 5. rida alljärgnevaga:
o     8471 70 100    -- kasutamiseks tsiviillennunduses (EÜ) tk.
 
Leheküljel 475 asendada alt 15. rida alljärgnevaga:
x     8514 10 900    -- muud                    -
 
Leheküljel 481 asendada alt 27. rida alljärgnevaga:
x     8526 10 100    -- kasutamiseks tsiviillennunduses (EÜ) -
 
Leheküljel 487 asendada ülalt 28. rida alljärgnevaga:
o     8539 49 300   --- infrapunased lambid                 tk.
 
Leheküljel 488 asendada alt 12. rida alljärgnevaga:
x     8541 40 190   --- muud                    -
 
Leheküljel 515 asendada ülalt 23. rida alljärgnevaga:
o     9010 50 000     - muud aparaadid ja sisseseade foto-
                        (k.a. kino-) labo-      -
 
Leheküljel 519 asendada ülalt 12. rida alljärgnevaga:
o     9022 12 000    -- kompuuter-tomograafid               tk.
 
 
                                         Lisa 2 
                          Riigi Tolliameti 23. jaanuari 1996. a. 
                                    käskkiri nr. 27
 
Leheküljel 198 asendada alt 12. rida alljärgnevaga: 
o     3302 10 100   --- tegeliku alkoholi sisaldusega üle 
                        0,5% mahust                   1 100% alk.
avalikgif