ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.07.2020
2 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 18.06.2020 13.07.2020
3 Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel RK o 17.06.2020 17.06.2020
4 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
5 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
6 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
7 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
8 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 14.07.2020
9 Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine RK o 15.06.2020 15.06.2020
10 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus RK s 15.06.2020 01.07.2020
11 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus RK s 10.06.2020 30.06.2020
12 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 10.06.2020 01.01.2021
13 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 09.06.2020 01.07.2020
14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) RK s 03.06.2020 01.08.2020
15 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (massilise sisserände tõkestamine) RK s 03.06.2020 27.06.2020
16 Välismaalaste seaduse muutmise seadus RK s 03.06.2020 01.07.2020
17 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
18 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
19 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
20 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 13.06.2020
21 Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse RK o 19.05.2020 19.05.2020
22 Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine RK o 19.05.2020 27.05.2020
23 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 49 19.05.2020 19.05.2020
24 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus RK s 18.05.2020 24.05.2020
25 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) RK s 18.05.2020 24.05.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppRiigikogu

avalikgif