ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 87 17.09.2020 17.09.2020
2 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 85 15.09.2020 15.09.2020
3 Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes RK a 25.08.2020 25.08.2020
4 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.07.2020
5 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 18.06.2020 13.07.2020
6 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.09.2020
7 Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel RK o 17.06.2020 17.06.2020
8 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
9 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
10 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
11 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
12 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 14.07.2020
13 Riigipiiri seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.08.2020
14 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
15 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 18.07.2020
16 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 30.07.2020
17 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
18 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) RK s 17.06.2020 01.01.2021
19 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
20 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) RK s 17.06.2020 20.07.2020
21 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
22 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
23 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
24 Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine RK o 15.06.2020 15.06.2020
25 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus RK s 15.06.2020 01.07.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppRiigikogu

avalikgif