ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 310 17.09.2020 17.09.2020
2 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 311 17.09.2020 17.09.2020
3 Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" muutmine VV m 74 17.09.2020 25.09.2020
4 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 308 11.09.2020 14.09.2020
5 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 309 11.09.2020 14.09.2020
6 Raha eraldamine VV k 304 10.09.2020 10.09.2020
7 Riigivara valitseja määramine VV k 305 10.09.2020 10.09.2020
8 Raha eraldamine VV k 307 10.09.2020 10.09.2020
9 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 68 10.09.2020 15.09.2020
10 Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine" muutmine VV m 69 10.09.2020 18.09.2020
11 Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021-2024 VV m 70 10.09.2020 01.01.2021
12 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal VV m 71 10.09.2020 01.01.2021
13 Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 "Kaitseliidu kodukord" muutmine VV m 72 10.09.2020 18.09.2020
14 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine VV m 73 10.09.2020 18.09.2020
15 Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine VV m 67 09.09.2020 14.09.2020
16 Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 "Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine VV m 66 07.09.2020 01.10.2020
17 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 290 03.09.2020 04.09.2020
18 Raha eraldamine VV k 297 03.09.2020 03.09.2020
19 Raha eraldamine VV k 298 03.09.2020 03.09.2020
20 Kallaste sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 299 03.09.2020 03.09.2020
21 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 300 03.09.2020 03.09.2020
22 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 301 03.09.2020 03.09.2020
23 Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamise valitsuskomisjoni moodustamine VV k 302 03.09.2020 03.09.2020
24 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 283 28.08.2020 28.08.2020
25 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 284 28.08.2020 28.08.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppValitsus

avalikgif