ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 "Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord" muutmine Rahvastikumin m 26 03.07.2020 10.07.2020
2 2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaelumin m 51 03.07.2020 07.07.2020
3 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal Haridus- ja teadusmin m 23 02.07.2020 06.07.2020
4 Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale Sisemin m 24 01.07.2020 15.07.2020
5 Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus Sisemin m 25 01.07.2020 01.09.2020
6 Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 33 30.06.2020 06.07.2020
7 Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 76 "Energiaauditi miinimumnõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 37 30.06.2020 01.08.2020
8 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 38 30.06.2020 10.07.2020
9 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 36 30.06.2020 04.07.2020
10 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 22 29.06.2020 04.07.2020
11 Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused Sisemin m 23 29.06.2020 15.07.2020
12 Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega Sisemin m 21 29.06.2020 15.07.2020
13 Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 22 29.06.2020 06.07.2020
14 Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord Maaelumin m 46 29.06.2020 04.07.2020
15 Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. aastaks Maaelumin m 47 29.06.2020 04.07.2020
16 Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord Maaelumin m 48 29.06.2020 04.07.2020
17 Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded Maaelumin m 49 29.06.2020 04.07.2020
18 Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmisega Maaelumin m 50 29.06.2020 06.07.2020
19 Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 "Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta" muutmine Rahandusmin m 25 26.06.2020 03.07.2020
20 Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 32 26.06.2020 17.07.2020
21 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 16 26.06.2020 05.07.2020
22 Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" muutmine Kaitsemin m 13 26.06.2020 30.06.2020
23 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 26 26.06.2020 05.07.2020
24 Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu" lisa muutmine Keskkonnamin m 34 25.06.2020 30.06.2020
25 Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 "Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 38 25.06.2020 03.07.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppMinistrid

avalikgif