ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
101 Eesti Vabariigis kasutamiseks lubatud lõhkematerjalide nimekirja kinnitamise kohta Tehn Järelevalve Am kk 19 17.09.1992 17.09.1992
102 "Lõhkematerjalide valmistamise ja kasutamise korra" alusel väljatöötatud juhendite kinnitamise kohta Tehn Järelevalve Am kk 17 14.09.1992 01.11.1992
103 "Töökeskkonna ohtlike ja kahjulike mõjurite mõõtmise organiseerimise ja töötingimuste tervisekahjulikkusest tingitud ravikindlustuse maksemäära reguleerimise juhendi" kinnitamisekohta Tööinsp kk 1 07.09.1992 02.11.1992
104 "Riigiettevõtete haldusnõukogude, riiklike aktsiaseltside ja riiklikul omandil põhinevate osaühingute juhatuste pädevus tehingute teostamisel ettevõtete valduses, kasutuses ja käsutuses oleva varaga ning nende tehingute teostamise korra" kinnitamise kohta Riigivaraam m 107 19.08.1992 24.08.1992
105 Enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha suuruse kinnitamise kohta Riigivaraam m 106 14.08.1992 14.08.1992
106 Tolliam kk 61 23.07.1992
107 Hinnaam m 87 03.07.1992
108 Mootorsõidukite klaasidest Liiklusohutusam kk 22 26.06.1992 26.06.1992
109 Hindade kujundamisest peale rahareformi Hinnaam m 82 22.06.1992
110 Metsade tuleohutuse eeskirjad Metsaam e 1 11.05.1992 11.05.1992
111 "Mineraalsete kaeviste (maavara tootvate) karjääride mäetööde arengukava koostamise juhendi nr.4-1M-92" kinnitamise kohta Tehn Järelevalve Am kk 10 27.04.1992 27.04.1992
112 Kasvava metsa müügi korrast Metsaam kk 47 20.04.1992 20.04.1992
113 Metoodilise materjali kinnitamisest endiste omanike ja vara registri pidamiseks Riigivaraam m 66 16.04.1992 16.04.1992
114 Kasvava metsa taksihindade rakendamise kord Metsaam kk 38 02.04.1992 02.04.1992
115 Kalapüügilaevade tegevuse korraldamisest Eesti Vabariigi merevetes Kalaam kk 10 31.03.1992 15.04.1992
116 Kasvava metsa taksihinnad Metsaam kk 36 31.03.1992 01.04.1992
117 Hinnaam m 56 31.03.1992
118 Raiepiletite plankettide asendamisest raielubade plankettidega Metsaam kk 33 30.03.1992 30.03.1992
119 Jahitunnistuste väljastamise ja jahimeeste atesteerimise kord Metsaam kk 35 30.03.1992 30.03.1992
120 Hinnaam m 55 30.03.1992
121 Eesti Vabariigi riigilipu laevadel kandmise korra kinnitamise kohta Veeteede Am kk 1 06.03.1992 06.03.1992
122 Põllumajandusmaa ajutiseks kasutamiseks andmise kohta Maa-am kk 6 14.02.1992 14.02.1992
123 Litsentsimisest Standardiam kk 6 24.01.1992 24.01.1992
124 Talumetsade inventeerimise ja metsakasutuse suuruse määramise aluste kinnitamisest Metsaam kk 1 14.01.1992 14.01.1992
125 Hinnaam m 11 14.01.1992

Otsingutingimused

AsutusegruppAmet/ inspektsioon

avalikgif