ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
126 Kalapüügi korraldamisest Eesti Vabariigi vetes Kalaam kk 7 29.12.1991 01.01.1992
127 Soovituste kinnitamisest munitsipaalomandusse üleantud vara erastamise korraldamiseks Riigivaraam m 143 20.12.1991 20.12.1991
128 Kõrgsagedussignaale kiirgavate seadmete Eesti Vabariiki sissetoomise ja väljaviimise korrast üksikisikutele Elekterside Insp kk 9 11.12.1991 11.12.1991
129 Kalalaevade poordiindeksitest Kalaam kk 5 03.12.1991 01.01.1992
130 Metsaam kk 72 02.12.1991
131 Operatsioonide teostamisest Eesti Vabariigi pandimajades väärismetallidega ja vääriskividega Kommunaalam kk 33 04.11.1991 04.11.1991
132 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste vastuvõtmisel väljastatava tõendi vormi kehtestamise kohta Riigivaraam m 95 28.10.1991 28.10.1991
133 Erastatava riigivara hindamisel rakendatavate töötasu normatiivide täiendamisest Riigivaraam m 92 23.10.1991 23.10.1991
134 Muudatuste tegemise kohta munitsipaliseerimiskomisjoni koosseisus Riigivaraam m 87 15.10.1991 15.10.1991
135 Erastatava riigivara hindamisel rakendatud töötasu normatiivide täiendamisest Riigivaraam m 88 15.10.1991 15.10.1991
136 Muudatuste tegemise kohta munitsipaliseerimiskomisjonide koosseisudes Riigivaraam m 83 10.10.1991 10.10.1991
137 Munitsipaliseerimistaotluste kogumist reguleerivate metoodiliste materjalide kinnitamisest Riigivaraam m 81 03.10.1991 03.10.1991
138 Teenindus-, kaubandus- ja toitlustusettevõtete erastamisel tervikvara alghinna määramise lihtsustatud metoodilised alused Riigivaraam p 7 02.10.1991 02.10.1991
139 "Vabariikliku linna või maakonna riigivara munitsipaliseerimise komisjoni põhimääruse" kinnitamise kohta Riigivaraam m 80 30.09.1991 30.09.1991
140 Munitsipaliseerimise komisjonide moodustamisest vabariikliku alluvusega linnades ja maakondades Riigivaraam m 72 13.09.1991 13.09.1991
141 Käibemaksu juhendi muudatused Maksuam j 438 09.09.1991 10.09.1991
142 Eesti Vabariigi jahieeskirjade kinnitamine Metsaam kk 37 09.08.1991 15.08.1991
143 Käibemaksu juhendi muudatused Maksuam j 396 25.07.1991 25.07.1991
144 Erastatavate varade hindamisel rakendatud töötasu normatiivid Riigivaraam j 3 10.07.1991 10.07.1991
145 Riigi- ja munitsipaalvara erastamisel järelmaksu rakendamise ajutised tingimused Riigivaraam j 2 08.07.1991 08.07.1991
146 Maa-am kk 8 26.06.1991
147 Käskkiri geoloogiliste tööde riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise korra kohta Tehn Järelevalve Am kk 9 21.05.1991 01.06.1991
148 "Hooneregistri registreerimiskaardi ja korterite kaardi täitmise juhendi" kinnitamise kohta Kommunaalam kk 17 08.05.1991 08.05.1991
149 Riigivara rentimiseks metoodiliste soovituste kinnitamise kohta Riigivaraam m 8 29.04.1991 29.04.1991
150 Maavaradega maa-aladele ehitamise lubade väljaandmise ajutise juhendi kohta Tehn Järelevalve Am kk 8 01.04.1991 01.05.1991

Otsingutingimused

AsutusegruppAmet/ inspektsioon

avalikgif