ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
151 Käskkiri mäetööde riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise korra kohta Tehn Järelevalve Am kk 3 28.03.1991 01.04.1991
152 Tervikvarade rentimist reguleerivate metoodiliste materjalide kinnitamisest Riigivaraam m 1 18.03.1991 18.03.1991
153 Riigivarade erastamise ajutine kord Riigivaraam j 1 22.02.1991 22.02.1991
154 Pagasi ja kaubapagasi Eesti Vabariigist väljasaatmise kontrolli ajutine juhend raudteejaamade juures tegutsevatele ekspeditsiooniettevõtetele Tolliam j 10.01.1991 10.01.1991
155 Käibemaksuga maksustamise korra rakendamise ajutine juhend Maksuam j 9 04.01.1991 04.01.1991
156 Metsaam kk 52 28.12.1990
157 Eesti Tehnilise Järelevalve Ametis registreeritud surve- ja tõsteseadmete korraliste riiklike tehniliste järelevaatuste korra kohta Tehn Järelevalve Am kk 16 17.12.1990 17.12.1990
158 Eesti Tehnilise Järelevalve Ameti poolt osutatavate tasuliste teenuste kehtestamisest Tehn Järelevalve Am kk 15 14.12.1990 01.01.1991
159 Kaupade väljaveo korraldamise ja kontrolli ajutine juhend raudteejaamade juures tegutsevate ekspeditsiooniettevõtete poolt Tolliam j 12.12.1990 12.12.1990
160 Juhend valuutakasumi määramiseks toodangu (teenuste) müümisel valuuta eest Välismajandusam j 29.11.1990 29.11.1990
161 "Taludele maa kasutamiseks andmise ajutise juhendi" kinnitamise kohta Maa-am kk 7 22.11.1990 01.12.1990
162 Maa kasutamiseks andmise ajutine kord Maa-am kk 3 03.09.1990 03.09.1990
163 Korteriühistu näidispõhikirja kohta Kommunaalam kk 11 09.07.1990 09.07.1990
164 Metsaam kk 11 25.05.1990
165 Kommunaalam kk 403 31.12.1974

Otsingutingimused

AsutusegruppAmet/ inspektsioon

avalikgif