ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Madis Avi kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 1 08.07.2020 08.07.2020
2 Eesti Haigekassa 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande (sh 2019. aasta strateegiliste eesmärkide täitmise) kinnitamine Haigekassa nõukogu o 14 03.04.2020 03.04.2020
3 Riigikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine Valimiskom o 123 25.03.2020 25.03.2020
4 Riigikogu aseesimeeste valimise tulemuste kindlakstegemine Valimiskom o 124 25.03.2020 25.03.2020
5 Enn Siska kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 121 04.03.2020 04.03.2020
6 Enn Siska kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 122 04.03.2020 04.03.2020
7 Henri Kaselo kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 120 26.02.2020 26.02.2020
8 Eesti Haigekassa 2020. aasta eelarve muudatus Haigekassa nõukogu o 12 21.02.2020 21.02.2020
9 Euroopa Parlamendi liikme registreerimine Valimiskom o 118 30.01.2020 30.01.2020
10 Euroopa Parlamendi asendusliikmete registreerimine Valimiskom o 119 30.01.2020 30.01.2020
11 Virgo Kruve kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 117 14.06.2019 14.06.2019
12 Euroopa Parlamendi liikmete registreerimine Valimiskom o 113 05.06.2019 05.06.2019
13 Euroopa Parlamendi asendusliikmete registreerimine Valimiskom o 114 05.06.2019 05.06.2019
14 Lisamandaatide jaotamiseks erakondade ja üksikkandidaatide võrdlusarvude tabeli kinnitamine Valimiskom o 115 05.06.2019 05.06.2019
15 Kautsjoni tagasimaksmine Euroopa Parlamendi valimistel Valimiskom o 116 05.06.2019 05.06.2019
16 Olev Tomsoni kaebuse rahuldamata jätmine Valimiskom o 107 03.06.2019 03.06.2019
17 Raivo Paala kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 108 03.06.2019 03.06.2019
18 Sulev Švilponise kaebuse rahuldamata jätmine Valimiskom o 109 03.06.2019 03.06.2019
19 Olga Wolfi kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 110 03.06.2019 03.06.2019
20 Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 111 03.06.2019 03.06.2019
21 Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 112 03.06.2019 03.06.2019
22 Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 105 26.05.2019 26.05.2019
23 Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 106 26.05.2019 26.05.2019
24 Kandidaadi registreerimata jätmine Valimiskom o 102 16.04.2019 16.04.2019
25 Kandidaadi registreerimata jätmine Valimiskom o 103 16.04.2019 16.04.2019

Otsingutingimused

AsutusegruppMuud

avalikgif