ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/900, 3. juuni 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta uuendtoidu galaktooligosahhariidi kasutustingimusi ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  03.06.2021 24.06.2021 900 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/898, 28. mai 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Salată cu icre de știucă de Tulcea" (KGT) 28.05.2021 24.06.2021 898 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/897, 4. märts 2021, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 kohaldamiseks seoses pädevatele asutustele esitatavate järelevalveliste aruannete vorminguga ning pädevate asutuste vahelise ning pädevate asutuste ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve vahelise koostöö ja teabevahetusega  04.03.2021 24.06.2021 897 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/895, 24. veebruar 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1238 seoses toodetesse sekkumisega  24.02.2021 24.06.2021 895 Euroopa Komisjon m
5 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/896, 24. veebruar 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1238 seoses lisateabega järelevalvelise aruandluse ühtsuse tagamiseks  24.02.2021 24.06.2021 896 Euroopa Keskpank m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev24.06.2021

avalikgif