Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Võru valla 2020. aasta I lisaeelarve Võru Vvk m 91 25.05.2020 25.05.2020
2 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus Rahandusmin m 23 21.05.2020 25.05.2020
3 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine ja haridus- ja teadusministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 71 "Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega" kehtetuks tunnistamine Haridus- ja teadusmin m 18 21.05.2020 25.05.2020
4 Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm Keskkonnamin m 26 21.05.2020 25.05.2020
5 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate eelnevatel kalendriaastatel kogunenud kasutamata vahendite määr 2020. aastal VV m 38 21.05.2020 25.05.2020
6 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 26 20.05.2020 25.05.2020
7 Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord Räpina Vvk m 11 20.05.2020 25.05.2020
8 Haridusvaldkonna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Saaremaa Vv m 4 19.05.2020 25.05.2020
9 Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord Märjamaa Vvk m 96 19.05.2020 25.05.2020
10 Mootorsõiduki ja selle juhtimisega seonduvate määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga Majandus- ja taristusmin m 25 19.05.2020 25.05.2020
11 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Tõrva vallas Tõrva Vvk m 8 19.05.2020 25.05.2020
12 Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 "Lääne-Nigula valla põhimäärus" muutmine Lääne-Nigula Vvk m 6 14.05.2020 25.05.2020
13 Lääne-Nigula Vallavolikogu 23.01.2019 määrus nr 5 "Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine Lääne-Nigula Vvk m 7 14.05.2020 25.05.2020
14 Mehikoorma Lastehoiu toidupäeva maksumuse ja lapsevanema kaetava kohamaksu kinnitamine Räpina Vv m 7 13.05.2020 25.05.2020
15 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus RK s 04.05.2020 25.05.2020
16 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus RK s 04.05.2020 25.05.2020
17 Komisjoni direktiiv (EL) 2020/612, 4. mai 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta  Euroopa Komisjon direktiiv 612 04.05.2020 25.05.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev25.05.2020

allgif