ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 638 28.10.2020 28.10.2020
2 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 639 28.10.2020 28.10.2020
3 Komisjoni määrus (EL) 2020/1557, 21. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse merlangipüügi keeld 8. püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1557 21.10.2020 28.10.2020
4 Komisjoni määrus (EL) 2020/1558, 21. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse railiste püügi keeld 8. ja 9. püügipiirkonna liidu vetes Euroopa Komisjon m 1558 21.10.2020 28.10.2020
5 Komisjoni määrus (EL) 2020/1419, 7. oktoober 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutamisega edasiseks töötlemiseks ettenähtud valgetel köögiviljadel  Euroopa Komisjon m 1419 07.10.2020 28.10.2020
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1418, 6. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) kasutamiseks broilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähemtähtsate kodulinnuliikide munalindude söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1418 06.10.2020 28.10.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1414, 1. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Χοιρομέρι Πιτσιλιάς" (Hiromeri Pitsilias) (KGT) Euroopa Komisjon m 1414 01.10.2020 28.10.2020
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1415, 1. oktoober 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Queijo Terrincho" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1415 01.10.2020 28.10.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1416, 1. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Ρόδι Ερμιόνης" (Rodi Ermionis) (KPN)] Euroopa Komisjon m 1416 01.10.2020 28.10.2020
10 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1413, 29. juuni 2020, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) I lisa rootsikeelset versiooni  Euroopa Komisjon m 1413 29.06.2020 28.10.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev28.10.2020

avalikgif