ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1006, 9. juuli 2020, millega peatatakse taotluste esitamine rakendusmääruse (EL) 2020/596 kohase kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuste saamiseks Euroopa Komisjon m 1006 09.07.2020 10.07.2020
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1007, 9. juuli 2020, millega peatatakse rakendusmääruse (EL) 2020/595 kohaste lamba- ja kitseliha eraladustamise toetuse taotluste esitamine Euroopa Komisjon m 1007 09.07.2020 10.07.2020
3 Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 "Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord" muutmine Rahvastikumin m 26 03.07.2020 10.07.2020
4 Häädemeeste valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" ülevaatuse juhend Häädemeeste Vv m 7 02.07.2020 10.07.2020
5 Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine Väike-Maarja Vvk m 11 02.07.2020 10.07.2020
6 Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve Põltsamaa VVk m 12 01.07.2020 10.07.2020
7 Määruste kehtetuks tunnistamine Kambja Vvk m 83 30.06.2020 10.07.2020
8 Harku Vallavalitsuse 4. veebruari 2013. aasta määruse nr 8 "Teenimede määramine Suurupi külas" muutmine Harku Vv m 11 30.06.2020 10.07.2020
9 Tori Vallavalitsuse 17.07.2019 määruse nr 10 "Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" muutmine Tori Vv m 10 30.06.2020 10.07.2020
10 Erastamata korteriomandite üürnikele võõrandamise kord Sillamäe Lvk m 59 30.06.2020 10.07.2020
11 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 38 30.06.2020 10.07.2020
12 Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine Viljandi Vvk m 111 30.06.2020 10.07.2020
13 Saue Vallavolikogu 30.08.2018. a määruse nr 44 "Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine" muutmine Saue Vvk m 22 29.06.2020 10.07.2020
14 Harku Vallavolikogu 25. mai 2017 määruse nr 19 "Pangapealse Lasteaia põhimäärus" muutmine Harku Vvk m 8 29.06.2020 10.07.2020
15 Hullo küla soojusmajanduse arengukava 2020-2030 vastusvõtmine Vormsi Vvk m 3 29.06.2020 10.07.2020
16 Kanepi valla 2020. aasta esimene lisaeelarve Kanepi Vvk m 10 18.06.2020 10.07.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev10.07.2020

avalikgif