ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2083, 26. november 2021, millega peatatakse rakendusmäärustega (EL) 2018/886 ja (EL) 2020/502 kehtestatud kaubanduspoliitika meetmed, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes 26.11.2021 30.11.2021 2083 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2083, 26. november 2021, millega peatatakse rakendusmäärustega (EL) 2018/886 ja (EL) 2020/502 kehtestatud kaubanduspoliitika meetmed, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes 26.11.2021 30.11.2021 2083 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2091, 26. november 2021, 2021. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 26.11.2021 30.11.2021 2091 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2091, 26. november 2021, 2021. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 26.11.2021 30.11.2021 2091 Euroopa Komisjon m
17705 Tapa Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord 24.11.2021 30.11.2021 8 Tapa Vv m
17706 Narva-Jõesuu linna 2021. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine 24.11.2021 30.11.2021 1 N-Jõesuu Lvk m
17707 Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 "Teenimede määramine Tiskre külas" muutmine 23.11.2021 30.11.2021 15 Harku Vv m
17708 Määruste kehtetuks tunnistamine 23.11.2021 30.11.2021 37 Antsla Vvk m
17709 Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord 23.11.2021 30.11.2021 2 Jõelähtme Vvk m
17710 Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord 23.11.2021 30.11.2021 16 Lääne-Harju Vvk m
17711 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 219/2007, (EL) nr 557/2014, (EL) nr 558/2014, (EL) nr 559/2014, (EL) nr 560/2014, (EL) nr 561/2014 ja (EL) nr 642/2014 19.11.2021 30.11.2021 2085 Euroopa Nõukogu m
17712 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 219/2007, (EL) nr 557/2014, (EL) nr 558/2014, (EL) nr 559/2014, (EL) nr 560/2014, (EL) nr 561/2014 ja (EL) nr 642/2014 19.11.2021 30.11.2021 2085 Euroopa Nõukogu m
17713 Tänavakaubanduse müügikohtade kinnitamine 18.11.2021 30.11.2021 5 Tõrva Vv m
17714 Mustvee Vallavalitsuse 22.02.2018. a määruse nr 7 "Mustvee valla haridusasutuste personali toidukorra maksumuse kehtestamine" muutmine 17.11.2021 30.11.2021 4 Mustvee Vv m
17715 Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord 17.11.2021 30.11.2021 15 Räpina Vvk m
17716 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1938, 9. november 2021, millega kehtestatakse identifitseerimisdokumendi näidis lemmiklindude mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/25/EÜ ( 1 ) 09.11.2021 30.11.2021 1938 Euroopa Komisjon m
17717 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1938, 9. november 2021, millega kehtestatakse identifitseerimisdokumendi näidis lemmiklindude mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/25/EÜ ( 1 ) 09.11.2021 30.11.2021 1938 Euroopa Komisjon m
17718 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1935, 8. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/723 teabe ja andmete osas, mis käsitlevad mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning mis tuleb esitada standardvormi näidist kasutades ( 1 ) 08.11.2021 30.11.2021 1935 Euroopa Komisjon m
17719 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1935, 8. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/723 teabe ja andmete osas, mis käsitlevad mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning mis tuleb esitada standardvormi näidist kasutades ( 1 ) 08.11.2021 30.11.2021 1935 Euroopa Komisjon m
17720 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1934, 30. juuli 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 teatavate kauba päritoluga seotud sätete osas 30.07.2021 30.11.2021 1934 Euroopa Komisjon m
17721 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1934, 30. juuli 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 teatavate kauba päritoluga seotud sätete osas 30.07.2021 30.11.2021 1934 Euroopa Komisjon m
17722 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1933, 14. juuli 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 576/2013 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad lemmiklindude mittekaubanduslikku liikumist territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki ( 1 ) 14.07.2021 30.11.2021 1933 Euroopa Komisjon m
17723 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1933, 14. juuli 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 576/2013 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad lemmiklindude mittekaubanduslikku liikumist territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki ( 1 ) 14.07.2021 30.11.2021 1933 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev30.11.2021

avalikgif