ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Põllumajandusministri määruste muutmine
Maaeluminister 03.06.2020 määrus number 35; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT I, 05.06.2020, 1]

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.06.2020 nr 35

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 8 ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8 ning § 117 lõike 5 alusel.


§ 1. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 "Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 "Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa "muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), komisjoni direktiividega 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21), (EL) 2016/317( ELT L 60, 05.03.2016, lk 72)" tekstiosaga "muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21), (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72), 2019/990/EL (ELT L 160, 18.06.2019, lk 14‒22)";

2) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa "nõukogu direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39); komisjoni direktiiv 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21)" tekstiosaga "nõukogu direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39), muudetud direktiividega 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21), 2019/990/EL (ELT L 160, 18.06.2019, lk 14‒22)";

3) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määruse nr 49 "Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrust nr 49 "Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:
"9) Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, lehtpeet ehk mangold;
10) Brassica oleracea L. – spargelkapsas, sealhulgas brokoli ja asparkapsas, lillkapsas, lehtkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, palmkapsas, tuttkapsas, nuikapsas;ˮ;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:
"12) Capsicum annuum L. – harilik paprika ehk punapipar;ˮ;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:
"14) Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur ehk itaalia sigur, tööstuslik sigur ehk juursigur;ˮ;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:
"19) Cucurbita pepo L. – harilik kõrvits, sealhulgas taldrikkõrvits ja rullkõrvits;ˮ;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 21 ja 22 sõnastatakse järgmiselt:
"21) Daucus carota L. – aedporgand toiduks või söödaks;
22) Foeniculum vulgare Mill. – apteegitilli Azoricum-rühm;ˮ;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:
"25) Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – lehtpetersell, juurpetersell;ˮ;

7) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 30 sõnastatakse järgmiselt:
"30) Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber, sealhulgas harilik rabarber;";

8) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa "muudetud direktiiviga 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21)" tekstiosaga "muudetud direktiividega 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21), 2019/990/EL (ELT L 160, 18.06.2019, lk 14‒22)".

§ 3. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 "Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 "Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
"1) Allium cepa L. – harilik sibul; värtensibul;
2) Allium cepa L.var. Aggregatum – pesasibul ehk šalottsibul;

2) paragrahvi 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:
"9) Apium graveolens L. – aedseller, juurseller;ˮ;

3) paragrahvi 2 punktid 11‒16 sõnastatakse järgmiselt:
"11) Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, lehtpeet ehk mangold;
12) Brassica oleracea L. – spargelkapsas, sealhulgas brokoli ja asparkapsas, lillkapsas, lehtkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, palmkapsas, tuttkapsas, nuikapsas;
13) Brassica rapa L. – hiina kapsa rühm, sealhulgas pekingi lehtnaeris, naeris;
14) Capsicum annuum L. – harilik paprika ehk punapipar;
15) Cichorium endivia L. – endiiviasigur;
16) Cichorium intybus L. – salatsigur, harilik sigur, sealhulgas punasigur ehk itaalia sigur, tööstuslik sigur ehk juursigur;ˮ;

4) paragrahvi 2 punktid 21‒24 sõnastatakse järgmiselt:
"21) Cucurbita pepo L.– harilik kõrvits, sealhulgas taldrikkõrvits ja rullkõrvits;
22) Cynara cardunculus L. – hispaania artišokk, kardi;
23) Daucus carota L. – aedporgand toiduks või söödaks;
24) Foeniculum vulgare Mill. – apteegitilli Azoricum-rühm;ˮ;

5) paragrahvi 2 punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:
"27) Petroselinum crispum (Mill.) Nymanex A. W. Hill – lehtpetersell, juurpetersell;ˮ;

6) paragrahvi 2 punkt 32 sõnastatakse järgmiselt:
"32) Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber, sealhulgas harilik rabarber;";

7) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa "muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23), komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21), 2020/177/EL (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1–77)" tekstiosaga "muudetud määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) ja direktiividega 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21), 2020/177/EL (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1–77), 2019/990/EL (ELT L 160, 18.06.2019, lk 14‒22), (EL) 2020/432 (ELT L 88, 24.03.2020, lk 3‒7)";

8) lisad 1, 3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa Sordilehte võetavate taimeliikide loetelu
Lisa 1 Köögiviljakultuuride seemne kvaliteedinõuded
Lisa 3 Seemneproovi suurused
Lisa 5 Säilitussordi seemne ja säilitussordi standardseemne turustada lubatud kogused
avalikgif