ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise määrus
Sotsiaalminister 11.06.2020 määrus number 29; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT I, 19.06.2020, 10]

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise määrus

Vastu võetud 11.06.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu
avalikgif