ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine
Sotsiaalminister 11.06.2020 määrus number 30; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT I, 19.06.2020, 11]

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 11.06.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad
avalikgif