ID-kaart

Täna jõustunud aktid

U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine
Vabariigi President 28.10.2020 otsus number 638; jõustumiskuupäev 28.10.2020

redaktsioon 28.10.2020 [RT II, 29.10.2020, 1]

U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine

Vastu võetud 28.10.2020 nr 638

1. Nimetan Urmas Eigla Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Colombia Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Mart Tarmaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Colombia Vabariigis.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

 

Kersti Kaljulaid

avalikgif