ID-kaart

Täna jõustunud aktid

P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine
Vabariigi President 28.10.2020 otsus number 639; jõustumiskuupäev 28.10.2020

redaktsioon 28.10.2020 [RT II, 29.10.2020, 2]

P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine

Vastu võetud 28.10.2020 nr 639

1. Nimetan Paul Teesalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Malta Vabariigis, asukohaga Roomas.

2. Kutsun tagasi Celia Kuningas-Saagpaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Malta Vabariigis.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

 

Kersti Kaljulaid

avalikgif