ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Jõelähtme valla arengukava aastateks 2020-2026
Jõelähtme Vallavolikogu 12.11.2020 määrus number 66; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2026

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2026 [RT IV, 19.11.2020, 1]

Jõelähtme valla arengukava aastateks 2020-2026

Vastu võetud 12.11.2020 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 "Jõelähtme valla põhimäärus“ § 34 lõike 9 alusel.

§ 1.   Jõelähtme valla arengukava aastateks 2020-2026 kinnitamine

  Kinnitada Jõelähtme valla arengukava aastateks 2020-2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Jõelähtme Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 17.10.2019 määrus nr 43 "Jõelähtme valla arengukava aastateks 2019-2025“.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla arengukava 2020-2026
avalikgif