ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
Jõelähtme Vallavolikogu 12.11.2020 määrus number 67; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2024

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2024 [RT IV, 19.11.2020, 2]

Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024

Vastu võetud 12.11.2020 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel, kooskõlas Jõelähtme Vallavolikogu 12.11.2020 määrusega nr 66 "Jõelähtme valla arengukava aastateks 2020-2026“.

§ 1.   Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 kinnitamine

  Kinnitada Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024 vastavalt lisale.

§ 2.   Jõelähtme Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 17.10.2019 määrus nr 44 "Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023“.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2021-2024
avalikgif