ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine
Lääneranna Vallavolikogu 12.11.2020 määrus number 98; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2020

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2020 [RT IV, 19.11.2020, 7]

Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 12.11.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vallo Kappak
Volikogu aseesimees

Lisa Lääneranna valla 2020 aasta III lisaeelarve
avalikgif